Щорічно 29 червня відзначається Міжнародний день Дунаю. Це свято поєднує 81 млн. осіб з 17 країн Європи, які розташовані в басейні однієї з великих річок континенту. День Дунаю – це свято, яке об’єднує зусилля людей для дослідження, відновлення та безпеки Великої ріки. День Дунаю сприяє розвитку міжнародної солідарності та співробітництву народів. У цей день у більшості країн Європи відбуваються різноманітні фестивалі, зустрічі, конференції, художні виставки, освітні програми, екологічні акції, дискусії, музичні фестивалі тощо.
В рамках міжнародного свята викладачі Ізмаїльського державного гуманітарного університету разом з колегами із Румунії та Молдови провели круглий стіл на тему «ДУНАЙ У ГЕОГРАФІЧНОМУ, ІСТОРИЧНОМУ, ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ВИМІРАХ».
З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся ректор нашого університету доктор педагогічних наук, професор Ярослав Кічук, який наголосив на важливості співпраці та перспективах транскордонного співробітництва університетів, розташованих по Дунаю.
Під час роботи круглого столу були заслухані доповіді наших гостей:
Артура Тулуша (професор університету «Dunarea de Jos» (Галац, Румунія) «Роль європейської комісії в розвитку та підтримці фарватеру Дунаю (1856-1948 рр.)»;
Костіна Кройтору (експерт з археології музею Кароля І (Браїла, Румунія) «Дунай у географічній області античності: грецькі джерела»;
Тудоса Тату (письменник, історик-краєзнавець (Галац, Румунія) «Галац: дипломатичний центр морського судноплавства Нижнього Дунаю (1774-1856 рр.) ».
З української сторони з доповідями та повідомленнями виступили викладачі ІДГУ:
Лілія Циганенко (доктор історичних наук, професор) «Топоніміка Ізмаїла», Ліана Чорна (кандидат історичних наук, доцент) «Науково-міжнародна співпраця факультету української філології та соціальних наук ІДГУ»; Наталія Гончар (кандидат філологічних наук, доцент) «Дослідження болгарських говорів Українського Подунав’я»; Віра Церковна (кандидат історичних наук, доцент) «Етнічні меншини Подунав’я на межі ХХ – ХХІ ст. »; В’ячеслав Тодоров (кандидат географічних наук, доцент) «Сучасна адміністративно-територіальна реформа в контексті європейської інтеграції України (на прикладі Українського Дунайського регіону)»; Олексій Запорожченко (кандидат філософських наук, доцент) «Транскордонне співробітництво українського Подунав’я в мережі Єврорегіону «Нижній Дунай»; Поліна Кисіолар (кандидат філологічних наук, викладач) «Лінгвістичні обміркування румуномовців Подунав’я»; Олена Голованова (кандидат філологічних наук, доцент) «Зображення дельти Дунаю в “Краю за туманною імлою” румунського письменника Михайла Садовяну».
Зацікавлення учасників круглого столу викликала розповідь координатора Інформаційного центру Румунії при ІДГУ Наталії Урсу щодо стану справ та перспектив діяльності центру.
В цілому засідання пройшло в дружній атмосфері, учасники ставили багато питань, відкрито обмінювалися думками, ділилися роздумами.
За результатом роботи круглого столу «ДУНАЙ У ГЕОГРАФІЧНОМУ, ІСТОРИЧНОМУ, ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ВИМІРАХ» було прийнято ухвалу, яка передбачає необхідним:
1. Звернути увагу громадськості та регіональної адміністрації на значущість Дунаю як складової європейської ідентичності, що може сприяти об’єднанню народів, котрі мешкають у басейні річки, шляхом їх участі в спільних акціях.
2. Визнати необхідність подальшої популяризації Дня Дунаю в країнах-учасницях круглого столу шляхом проведення міжнародних конференцій, круглих столів, фестивалів тощо. Вважати за необхідне проводити аналогічні наукові заходи щорічно. Провести наступний круглий стіл, присвячений Міжнародному Дню Дунаю, у 2018 р. на базі Кагульського університету ім. В.П. Хаждеу.
3. Видати матеріали круглого столу окремою збіркою.
4. Провести у 2018 р. конкурс есе на тему: «Дунай у житті моєї країни» серед старшокласників і студентів країн-учасниць заходу.

Лілія Циганенко
проректор ІДГУ