22 червня студенти філологічних спеціальностей (014 Середня освіта Українська мова і література, Мова і література: болгарська, румунська, російська) разом з виконавцями спільного з Національною академією наук України наукового проекту, керівниками діалектологічної та фольклорної практик (доц. Делюсто М. С., доц. Гончар Н. М., доц. Колесникова Л. В., доц. Соколова А. В., ст. викл. Кісеолар П. Д.) провели підсумкову конференцію, на якій обговорили результати проведених експедицій та перспективи дослідження мовного та культурного розмаїття Південної Бессарабії.

У звітах студентів факультету української філології та соціальних наук  і факультету іноземних мов були представлені результати польових досліджень, лінгвістичні (фонозаписи, транскрибовані тексти, аналіз говіркового мовлення) та фольклорні матеріали, зокрема зафіксовані на світлинах предмети матеріальної культури – рушники, елементи національного одягу українців, болгар, молдован та ін., а також незабутні враження, позитивні емоції від безпосереднього спілкування з мешканцями Південної Бессарабії.

На основі теоретичних курсів «Діалектологія», «Діалекти межиріччя Дністра і Дунаю», «Діалектологія болгарської мови», «Діалектологія російської мови», «Румунські діалекти», «Фольклор» студенти закріпили, розширили і поглибили знання про територіальне варіювання української, російської, болгарської, румунської мов, з етнографії та фольклористики, їхньої методології, що у свою чергу дозволило повніше розкрити мовну та етнічну специфіку традиційно-побутової культури українців та її локальну (ареал межиріччя Дністра і Дунаю) своєрідність за історико-етнографічними районами півдня України, а також простежити сучасні тенденції розвитку національних мов і культур етносів України (українців, росіян, болгар, гагаузів, молдован).

За активну участь у державному науковому проекті «Опис і картографування межиріччя Дністра і Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної взаємодії різносистемних мов та діалектів» (НДР № 0116U004158), що реалізується під керівництвом д. філол. н., проф., директора Інституту української мови НАН України П. Ю. Гриценка та відповідального виконавця від ІДГУ д. філол. н. А. О. Колесникова, студенти були нагороджені грамотами, які від імені ректора ІДГУ вручила проректор з науково-педагогічної роботи д. іст. н., проф. Циганенко Л. Ф.

Матеріал підготували:
Доц. Соколова А. В.
Проф. Колесников А. О.