1. Про призначення на посаду ректора
  Наказ МОН України №244-К від 16.06.2015 р.
 2. Про скасування пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 жовтня 2012 року №1210
  Наказ МОН України №8 від 12.01.2015 р.
 3. Деякі питання стипендіального забезпечення
  Постанова КМУ № 1050 від 28.12.2016 р.
 4. Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів
  Постанова КМУ № 1045 від 28.12.2016 р.
 5. Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка
  Наказ МОН України № 1474 від 25.10.2013 року
 6. Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту”
  Постанова КМУ № 656 від 19.08.15 року
 7. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
  Постанова КМУ № 579 від 12.08.15 року
 8. Щодо діяльності органів студентського самоврядування
  Лист МОН № 1/9-427 від 08.09.15 року
 9.  Щодо виборів до органів студентського самоврядування вищих навчальних закладах
  Лист МОН № 1/9-498 від 21.10.15 року
 10. Деякі питання виконання статті 40 Закону України “Про вищу освіту”
  Наказ МОН № 1/9-497 від 21.10.15 року
 11. Щодо фінансування органів студентського самоврядування
  Лист МОН № 1/9-496 від 21.10.15 року
 12. Щодо погодження рішень органами студентського самоврядування
  Лист МОН № 1/9-495 від 21.10.15 року
 13. Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах
  Лист МОН № 1/9-454 від 25.09.15 року
 14. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266
  Наказ МОН № 1151 від 06.11.15 року
 15. Про наукову і науково-технічну діяльність
  Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
 16. Щодо безперешкодного доступу до приміщень студентських гуртожитків
  Лист МОН № 1/9-550 від 17.11.15 року
 17. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти
  Постанова КМУ № 1187 від 30.12.15 року
 18. Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння
  Постанова КМУ № 1109 від 23.12.15 року
 19. Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам
  Наказ МОН № 13 від 14.01.16 року
 20. Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік
  Наказ МОН № 47 від 26.01.15 року
 21. Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році
  Лист МОН № 1/9-126 від 13.03.15 року
 22. Про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України
  Наказ МОН № 235 від 04.03.15 року
 23. Щодо листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2012 № 1/9-89
  Лист МОН № 1/9-108 від 04.03.15 року
 24. Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
  Наказ МОН № 705 від 02.07.15 року
 25. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 № 774
  Наказ МОН № 1050 від 17.09.14 року
 26. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 № 642
  Наказ МОН № 1392 від 25.11.14 року
 27. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 02.06.1993 № 161
  Наказ МОН № 1310 від 13.11.14 року
 28. Розпорядження КМУ від 30.05.2014 р. № 590-р. Про скасування наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010 р. № 969/922/216