Шифр та найменування галузі знань Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
найменування напряму код напряму найменування спеціальності код спеціальності найменування спеціальності код спеціальності
0101 ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА
Дошкільна освіта 6.010101
Початкова освіта 6.010102 Початкова освіта 7.01010201 Початкова освіта 8.01010201
Технологічна освіта 6.010103 Технологічна освіта 7.01010301 Технологічна освіта 8.01010301
Соціальна педагогіка 6.010106 Соціальна педагогіка 7.01010601 Соціальна педагогіка 8.01010601
Коррекційна освіта (Логопедія) 6.010105
0102 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Фізичне виховання* 6.010201 Фізичне виховання* 7.01020101
0202 МИСТЕЦТВО
Музичне мистецтво* 6.020204 Музичне мистецтво (за видами)* 7.02020401
Образотворче мистецтво* 6.020205 Образотворче мистецтво (за видами)* 7.02020501
0201 КУЛЬТУРА
Документознавство та інформаційна діяльність 6.020105
0203 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Історія 6.020302 Історія 7.02030201 Історія 8.02030201
Філологія* 6.020303 Українська мова і література* 7.02030301 Українська мова і література* 8.02030301
Філологія 6.020303 Українська мова і література 7.02030301 Українська мова і література 8.02030301
Мова і література (російська) 7.02030302 Мова і література (російська) 8.02030302
Мова і література (англійська)* 7.02030302 Мова і література (англійська)* 8.02030302
Мова і література (німецька)* 7.02030302 Мова і література (німецька)* 8.02030302
Мова і література (французька)* 7.02030302 Мова і література (французька)* 8.02030302
Мова і література (румунська)* 7.02030302
Мова і література (болгарська)* 7.02030302
Переклад (англійська) 7.02030304
Переклад (німецька) 7.02030304
Переклад (французька) 7.02030304
0301 СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Практична психологія* 6.030103 Практична психологія (за видами) 7.03010301
0305 ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Економіка підприємства 6.030504 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) 7.03050401  Економіка підприємства 8.03050401
0403 СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА
Інформатика* 6.040302 Інформатика 7.04030201
1401 СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Туризм 6.140103 Туризмознавство (за видами) 7.14010301
1801 СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ
Управління навчальним закладом (за типом) 8.18010020

Перепідготовка спеціалістів

Перепідготовка спеціалістів
0101 Педагогічна освіта 7.01010601 Соціальна педагогіка
0203 Гуманітарні науки 7.02030201 Історія
 7.02030301 Українська мова і література
 7.02030302  Мова і література (англійська)
0301 Соціально-політичні науки 7.03010301 Практична психологія (за видами)*
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями)